برگ انجیری

این گیاه همیشه سبز و بالا رونده است. برگ های پهنی دارد که بریدگی های عمیقی روی آن دیده می شوند. این گیاه ریشه های هوایی دارد که از طریق آن میتواند به اطراف تکیه کند. در ابتدای زندگی برگ قلبی شکل است و بریدگی ها با بالا رفتن سن و به مرور زمان ظاهر می شوند. رنگ برگ ها سبز تیره هستند که در گیاه بالغ می تواند حتی به طول یک متر هم برسد.

نام انگلیسی: Swiss Cheese Plant

فرم گیاه: برگ پهن با بریدگی عمیق

آبیاری 10-15 روز یکبار

نور غیر مستقیم و نیم ‌سایه

نیاز به رطوبت کافی