برگ بیدی

برگ بیدی یکی از گیاهان محبوب و مشهوری است که در بسیاری از خانه ها نگهداری می‌شود. این گیاه آنقدر مقاوم است که در گوشه ای از خانه تان می تواند زندگی خود را به خوبی ادامه داده و مزاحم کسی نباشد. گیاه همیشه سبز و چند ساله ای است که شاخه های آن به شکل آویزان رشد می کنند. نقوش موازی روی برگ از شاخصه اصلی برگ بیدی محسوب می شود.

نام انگلیسی: Wandering Jew

فرم گیاه: برگ بیضی نوک تیز با رگه ‌های موازی سفید

آبیاری 7-4 روز یکبار

نور کم

غبارپاشی 2 هفته یکبار

تکثیر: قلمه ساقه