برگ عبایی

این گیاه آپارتمانی بدون ساقه هوایی زندگی می کند. برگ های سبز تیره آن پهن و براق هستند و تا 50 سانتیمتر طول خواهند داشت. دمبرگ بلند این گیاه که به طور مستقیم از درون خاک بیرون می آید، ظاهر کلی آن را تشکیل می دهد. این گیاه بدون توجه زیاد می تواند سال های طولانی زندگی کند و گیاهی مقاوم است.

نام انگلیسی: Cast Iron Plant

فرم گیاه: برگ بلند و کشیده شبیه برگ ذرت، به رنگ سبز تیره

آبیاری 7-5 روز یکبار (بین دو آبیاری خاک خشک شود)

نیم ‌سایه نیم ‌آفتاب

اسپری برگی هفته‌ ای یکبار

تکثیر: تقسیم ساقه زیرزمینی