دراسنا

این گیاه آپارتمانی را می‌توان به عنوان درختچه ای همیشه سبز در نظر گرفت که برگ های تیزه ای و بلند آن همیشه در فضای خانه رنگ و رخسار خود را حفظ می کنند. این گیاه نسبتا مقاوم بوده و تنش های مختلف را تحمل می کند. ساقه خشبی و بلند این گیاه مانند تنه ای استوار برگ ها را نگه می دارد. اگر روی برگ رگه های زرد مشاهده کردید، نور بیشتری در اختیار گلدان خود قرار دهید.

نام انگلیسی: Dragon Tree

فرم گیاه: درختچه با برگ سبز تیره بزرگ و نوک تیز

آبیاری هفته ‌ای دوبار

نیاز به مکان پرنور

اسپری برگی هفته ‌ای دوبار

تکثیر: قلمه ساقه، خوابانیدن شاخه