دیفن باخیا

این گیاه چند ساله و همیشه سبز برگ هایی دارد که زیبایی طرح و نقش آن باعث محبوب شدنش شده است. ناگفته نماند که مقاومت خوب این گیاه هم نقش مهمی در مشهور شدن به عنوان گیاه آپارتمانی داشته است. شیره این گیاه سمی است و می‌تواند باعث آسیب شود. با بالا رفتن سن این گیاه، ساقه قطورتر و برگ ها هم بزرگتر می شوند.

نام انگلیسی: Dumb Cane

فرم گیاه: برگ نوک‌ تیز بزرگ دارای لکه ‌های سفید تا زرد در دو طرف

آبیاری 7-4 روز یکبار (در تابستان هفته ای دوبار و در زمستان هفته ای یک بار)

نور غیر مستقیم

اسپری برگی روزانه

تکثیر: قلمه ساقه، جدا کردن پا گیاه