شفلرا

شفلرا از درختچه های آپارتمانی زیبا است. این گیاه همیشه سبز به دلیل فرم برگهای پنجه ای شکلی که براق و دارای دمبرگ بلند هستند، ظاهری زیبا به فضای خانه می بخشند. در ابتدا تعداد برگچه ها کم بوده و با رشدی بیشتر به 8 عدد هم می رسند. ارتفاع آن به چند متر هم می رسد.

نام انگلیسی: Umbrella Tree

فرم گیاه: درختچه با برگ چرمی پنجه‌ ای شکل با دمبرگ بلند

آبیاری هفته‌ای دوبار

نور غیر مستقیم

غبارپاشی هفته‌ ای دوبار

تکثیر: قلمه ساقه، کاشت بذر