فیتونیا

فیتونیا گیاهی چندساله و همیشه سبز است که رشدی خزنده دارد. ویژگی برجسته و مشهور این گیاه، رگبرگ و رگه هایی است که روی سطح برگ دیده می شود و رنگ صورتی و سفید دارند. ساقه فیتونیا دارای مو و کرک های ریزی است که به صورت افقی رشد می کند.

نام انگلیسی: Nerve Plant

فرم گیاه: برگ قلبی پهن با رگبرگ‌ های رنگین و مشخص

آبیاری 5-2 روز یکبار (هفته ای سه بار و رطوبت 70 درصد)

نیم ‌سایه

اسپری برگی 3-1 روز یکبار

تکثیر: قلمه ساقه