فیلودندرون

گیاهی همیشه سبز و دائمی است. فیلودندرون از نظر ظاهری شباهت زیادی با پوتوس دارد تنها با این تفاوت که اندازه بزرگتری داشته، ساقه چوبی دارد و برگ های آن کشیده تر است. ولی هر دو رونده و پوشاننده هستند. این گیاه ریشه هوایی دارد و نیار به قیم دارد. اغلب از تکیه گاهی خزه دار استفاده می شود تا ریشه های هوایی درون آن فرو بروند.

نام انگلیسی: Philodendron

فرم گیاه: برگ سبز تیره بیضی ‌شکل کمی مواج

آبیاری 7-4 روز یکبار (تابستان هفته ای دوبار و زمستان هفته ای یک بار)

نور کنار پنجره و غیرمستقیم

غبارپاشی هفته ‌ای دوبار

تکثیر: قلمه ساقه