فیکوس بنجامین

فیکوس ها نوعی از گیاهان بوده که دارای گونه های بسیاری هستند. فیکوس بنجامین که با نام بنجامین شناخته می شود، یکی از درختچه های زینتی در فضای داخلی است که ظاهری حاره ای دارد. برگ بیضی شکل و نوک تیز این گیاهان زیبایی خاصی به آن بخشیده است. باید قبل از هر افدامی بدانید که بنجامین نیاز به مراقبت و نگهداری بیشتری نسبت به گیاهان مقاوم دارد.

نام انگلیسی: Weeping fig

فرم گیاه: درختچه با برگ سبز روشن، بیضی و نوک تیز

آبیاری 7-4 روز یکبار

نور زیاد و غیر مستقیم

غبارپاشی 2 روز یکبار

تکثیر: قلمه ساقه، خوابانیدن هوایی، پیوند