پوتوس

پوتوس گیاهی رونده و همیشه سبز است. برگ های قلبی شکل و زیبای این گیاه از ویژگی های برجسته آن است، رشد زیادی داشته و ارزان قیمت نیز هست. انواع ابلق این گیاه دارای لکه های سفید، کرم یا سبز روشن هستند و طول برگ های قدیمی تر می تواند به 30 سانتی متر هم برسد. تکثیر این گیاه به سادگی انجام می شود و به سادگی در آب ریشه می دهد.

نام انگلیسی: Sweetheart Plant

فرم گیاه: بالارونده با برگ قلبی نوک تیز سبز یا ابلق

آبیاری 10- 4 روز یکبار

نیم ‌سایه تا نور کامل غیر مستقیم

تکثیر: قلمه ساقه