گندمی

از گیاهان آپارتمانی محبوب و مقاوم گیاه گندمی است. این گیاه همیشه سبز و چندساله دارای برگ های بلند و کشیده است که از درون به بیرون آویزان بوده و حالت فواره ای دارند. ارتفاع این گیاه حدود 30 سانتی متر و برگها حدود 25 سانتی متر است. این گیاه هم به شکل تک رنگ و هم دو رنگ با رگه های سفید وجود دارد. برای تکثیر باید گیاهچه‌های آویزان از ساقه های کناری را درون خاک قرار دهید.

نام انگلیسی: Spider Plant

فرم گیاه: برگ‌ های کشیده و آویزان با رگه ‌های موازی سفید و کرم

آبیاری 7-3 روز یکبار

نور کنار پنجره تا نیم ‌سایه

اسپری برگی یک تا دو روز یکبار

تکثیر: جدا کردن گیاهچه‌ های کوچک