ساعات کاری: 8 صبح الی 5 بعدازظهر

ساعات کاری: 8 صبح الی 5 بعدازظهر

ایمیل: info@alkanco.com

ایمیل: info@alkanco.com

تماس با ما : ۲۲۸۸۵۵۲۴

تماس با ما : ۲۲۸۸۵۵۲۴

گـروه تولیـدی آلکـان | ALKAN Production Group

نوشته های آلکان | ALKAN Posts

آگوست 19, 2019
Saffron-800×500

مطالعه تاثیر کودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران

نویسندگان:  زینب علی پور میاندهی ،  سهراب محمودی ،  محمد علی بهدانی ،  محمد حسن سیاری ،
نشریه پژوهش های زعفران » پاییز و زمستان ۱۳۹۲  شماره۲

چکیده:
این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر کودهای زیستی، دامی و شیمیایی و وزن بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران در شهرستان مه ولات در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل با چهار تکرار انجام شد که در آن کود شیمیایی و دامی مرسوم در سه سطح (۱۰۰ درصد، ۵۰ درصد و عدم مصرف کود دامی و شیمیایی) به عنوان عامل کرت اصلی و عامل کرت فرعی شامل: ترکیب فاکتوریل از کود بیولوژیک در سه سطح (کود نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و بدون کود) و اندازه بنه در سه سطح (بنه های با وزن ۴ تا ۶، ۸ تا ۱۰ و ۱۲ تا ۱۴ گرم) در نظر گرفته شد. نتایج سال اول آزمایش نشان داد که تاثیر کود دامی و شیمیایی بر وزن گل تازه زعفران، طول کلاله و خامه و تعداد گل در واحد سطح معنی دار بوده و با افزایش سطوح مصرف کود، مقدار آنها افزایش یافت. همچنین با افزایش اندازه بنه زعفران وزن گل تازه، تعداد گل در واحد سطح و طول کلاله و خامه به طور معنی داری افزایش یافت. بررسی اثر مصرف کودهای بیولوژیک در کشت زعفران نشان داد که بیشترین تعداد گل در واحد سطح (میانگین ۴/۵ گل در متر مربع) به ترتیب از تیمار مصرف کود نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و عدم مصرف کود بیولوژیک بدست آمد. استفاده از کود نیتروکسین باعث افزایش ۸/۲۷ درصدی وزن تر گل شد؛ در حالیکه مصرف کود بیوسوپرفسفات تاثیر معنی داری بر مقدار این صفت نداشت. طول کلاله و خامه زعفران تحت تاثیر مصرف کودهای بیولوژیک قرار نگرفت.

دانلود متن کامل


نظر از

© 1397 | تمام حقوق این وب‌سایت محفوظ و متعلق به گروه تولیدی آلکان می‌باشد. | طراحی وب سایت توسط نوین پویانت

X