ساعات کاری: 8 صبح الی 5 بعدازظهر

ساعات کاری: 8 صبح الی 5 بعدازظهر

ایمیل: info@alkanco.com

ایمیل: info@alkanco.com

تماس با ما : ۲۲۸۸۵۵۲۴

تماس با ما : ۲۲۸۸۵۵۲۴

آرشیوهای دسته بندی:مجله آلکان

ok2

شماره جدید پیام آلکان

سال دهم – شماره ۲۲ – بهار و تابستان ۱۳۹۸

فصلنامه تخصصی پیام آلکان بیشتر از ۸ سال است که در زمینه های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست فعال است و مقالات و تحقیقات علمی و پژوهشی در این حوزه منتشر می کند.

این فصلنامه کلیه مراکز جهاد کشاورزی استان ها، شهرستان ها، سازمان نظام مهندسی، مراکز تحقیقاتی کشاورزی، دانشکده های کشاورزی، تعاونی ها، انجمن های مرتبط، نهادهای تخصصی، سفارت های مقیم کشور و … توزیع می گردد.

تلفن: ۰۲۱۲۲۸۸۵۵۲۴

تلگرام: payamealkan

ایمیل: payamealkan@gmail.com

۲۱

فصلنامه شماره ۲۱ پیام آلکان

سال نهم – شماره ۲۱ – پاییز و زمستان ۱۳۹۷

فصلنامه تخصصی پیام آلکان بیشتر از ۸ سال است که در زمینه های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست فعال است و مقالات و تحقیقات علمی و پژوهشی در این حوزه منتشر می کند.

این فصلنامه کلیه مراکز جهاد کشاورزی استان ها، شهرستان ها، سازمان نظام مهندسی، مراکز تحقیقاتی کشاورزی، دانشکده های کشاورزی، تعاونی ها، انجمن های مرتبط، نهادهای تخصصی، سفارت های مقیم کشور و … توزیع می گردد.

تلفن: ۰۲۱۲۲۸۸۵۵۲۴

تلگرام: payamealkan

ایمیل: payamealkan@gmail.com

۲۰

فصلنامه شماره ۲۰ پیام آلکان

سال دهم – شماره ۲۰ – بهار و تابستان ۱۳۹۷

فصلنامه تخصصی پیام آلکان بیشتر از ۸ سال است که در زمینه های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست فعال است و مقالات و تحقیقات علمی و پژوهشی در این حوزه منتشر می کند.

این فصلنامه کلیه مراکز جهاد کشاورزی استان ها، شهرستان ها، سازمان نظام مهندسی، مراکز تحقیقاتی کشاورزی، دانشکده های کشاورزی، تعاونی ها، انجمن های مرتبط، نهادهای تخصصی، سفارت های مقیم کشور و … توزیع می گردد.

تلفن: ۰۲۱۲۲۸۸۵۵۲۴

تلگرام: payamealkan

ایمیل: payamealkan@gmail.com

© 1397 | تمام حقوق این وب‌سایت محفوظ و متعلق به گروه تولیدی آلکان می‌باشد. | طراحی وب سایت توسط نوین پویانت

X