آگلونما

گیاه همیشه سبز آپارتمانی، با ساقه کوتاه و برگ های نیزه ای شکل و هم شده که طول این برگ حدود 10-25 سانتیمتر است و پهنای 10-15 سانتیمتری دارد. لکه های برگ متفاوت بوده و اغلب نظم خاصی را رعایت می کنند. مقاوم به سایه و خشکی است. زمانی که گیاه گل بدهد، به رنگ سفید نمایان می شود.

نام انگلیسی: Chinese Evergreen

فرم گیاه: برگ نیزه‌ ای ابلق و بزرگ

آبیاری هفته‌ ای یکبار

نور غیر مستقیم

اسپری برگی در صورت نبود رطوبت

تکثیر: تقسیم جوانه ریشه ‌دار