بگونیا

بگونیا در واقع نام دسته ای بزرگ از گیاهان است که تنوع زیادی از نظر شکل برگ، گل و … دارند. Begonia Soli دارای برگ ضخیم است که با لبه های تقریبا مواج ظاهر می شود.

نام انگلیسی: Begonia Soli

فرم گیاه: برگ مخملی و ضخیم با دمبرگ بلند و کرک ریز

آبیاری 10 روز یکبار

نور طبیعی کنار پنجره

اسپری برگی هفته ‌ای یکبار

تکثیر: قلمه برگی، تقسیم ریشه