پپرومیا/برگ قاشقی

پپرومیا گیاهی همیشه سبز است و برگی نیمه گوشتی دارد. اندام کوچک این گیاه ارتفاعی حدود 25 سانتی متر را می سازد. این گیاه می تواند به شکل ساده و یا ابلق وجود داشته باشد که در واریته ابلق، لکه های سفید یا کرم رنگ روی برگ های آن ظاهر می شود.

نام انگلیسی: Desert Privet

فرم گیاه: برگ قلبی، گوشتی و ابلق

آبیاری 20-12 روز یکبار

نیم ‌سایه نیم ‌آفتاب

اسپری برگی هفته‌ ای یکبار

تکثیر: قلمه ساقه و قلمه برگی