پیله آ

پیله آ گیاهی همیشه سبز بوده و چند ساله است. این گیاه به طور کلی جثه کوچکی داشته و حدود 30 سانتی متر رشد می‌کند. نام انگلیسی این گیاه از رنگ برگ هایش می آید. این گیاه به دلیل زیبایی برگ هایش شهرت دارد. طول برگ ها نهایت به حدود 8 سانتی متر می رسد. برگ ها دندانه ندارند.

نام انگلیسی: Aluminum Plant

فرم گیاه: برگ بیضی نوک تیز با نقش خاکستری رنگ

آبیاری 7-5 روز یکبار (بین دو آبیاری خاک خشک شود)

نور پنجره آفتابگیر

اسپری دوبار در هفته

تکثیر: قلمه ساقه، تقسیم بوته