یوکا

ارتفاع این درختچه بومی آمریکا می تواند تا کمتر از 6 متر باشد. طبیعتا در گلدان به دلیل فضای اندک برای رشد ریشه، ابعاد گیاه کنترل خواهد شد. برگ های این گیاه باریک و بلند بوده و بصورت زاویه دار رو به بالا قرار گرفته اند.

نام انگلیسی: Spineless Yucca

فرم گیاه: درختچه با برگ بزرگ، کشیده و خنجری نوک ‌تیز

آبیاری 7-3 روز یکبار (در تابستان دوبار در هفته و در زمستان هفته ای یک بار)

نور کافی غیر مستقیم

اسپری برگ هفته ‌ای یکبار

تکثیر: جدا کردن پاگیاه، کاشت بذر، قلمه ساقه