شفلرا

شفلرا از درختچه های آپارتمانی زیبا است. این گیاه همیشه سبز به دلیل فرم برگهای پنجه ای شکلی که براق و دارای دمبرگ بلند هستند، ظاهری زیبا به فضای خانه می بخشند. در ابتدا تعداد برگچه ها کم بوده و با رشدی بیشتر به 8 عدد هم می رسند. ارتفاع آن به چند متر هم […]