کرم ساقه خوار برنج

کرم ساقه خوار برنج در دنیا برای اولین بار در سال 1863 شناخته شده است و در ایران ابتدا در شهریور ماه 1351 توسط آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی تنکابن تشخیص داده شد. کرم ساقه خوار برنج مطمئنا از خارج به ایران وارد شده و در حال حاضر مهمترین آفت زراعت برنج در […]