برنامه تغذیه هندوانه

 برنامه تغذیه هندوانه   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) قبل از کاشت (آماده سازی زمین) اگروبیو آلکان 250کیلوگرم *اگروبیو آلکان طلایی *فسفوهیومات میکروبی فسفاته 100کیلوگرم بعد از مرحله 3 برگی مایع ماهی تاپ میکس 20لیتر *مایع مرغی کینگ گاردن *آلکا هیومیک *فسفازوت *در صورت داشتن شوری […]