بذر مال

  • کود آلکاگرین بذرمال Zn.P مشاهده سریع
    • کود آلکاگرین بذرمال Zn.P مشاهده سریع
    • کود آلکاگرین بذرمال Zn.P

    • نحوه بسته بندی فروش : کارتن 12 عددی دستور العمل مصرف: جهت بذرمال: گندم و جو 4-5 (لیتر/یک تن بذر) چغندرقند 2-3 (لیتر/یک تن بذر) دانه های روغنی (آفتابگردان، کلزا) 3-4 (لیتر/یک تن بذر) حبوبات 4-5 (لیتر/یک تن بذر) سبزیجات 2/5-3 (لیتر/یک تن بذر) ذرت 2-3 (لیتر/یک تن بذر) بسته بندی: بطری ۱ لیتری فرم محصول: سوسپانسیون
    • اطلاعات بیشتر