آفت کش

  • کود هیوم آگرو مشاهده سریع
    • کود هیوم آگرو مشاهده سریع
    • کود هیوم آگرو

    • توصیه مصرف: محلول پاشی، آب آبیاری دستور العمل مصرف:  گیاهان زراعی = ۴ تا ۵ (Kg/ha) درختان میوه = ۵ تا ۱۰ (Kg/ha) گیاهان علوفه ای = ۲ تا ۴ (Kg/ha) بذر مال = ۲ کیلوگرم برای یک تن بذر (Kg/ha) ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۲۰ لیتر آب با پی اچ حدود ۷ در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد…
    • اطلاعات بیشتر