هیومیک

 • کود NPK 10 52 10 مشاهده سریع
  • کود NPK 10 52 10 مشاهده سریع
  • کود NPK 10 52 10

  • توصیه مصرف: محلول پاشی، همراه با آب آبیاری با اغلب کودهای کلاته قابل اختلاط است. از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. دستور العمل مصرف:  باغات: محلول پاشی = 3-2 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 20-10 (Kg/ha) درختان میوه: محلول پاشی = 3-2 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 20-10 (Kg/ha) کشت هیدروپونیک: محلول پاشی =…
  • اطلاعات بیشتر
 • کود NPK 12 12 36 مشاهده سریع
  • کود NPK 12 12 36 مشاهده سریع
  • کود NPK 12 12 36

  • نحوه بسته بندی فروش: کیسه 10 کیلویی توصیه مصرف: محلول پاشی، همراه با آب آبیاری با اغلب کودهای کلاته قابل اختلاط است. از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. دستور العمل مصرف:  درختان میوه: محلول پاشی = 2-3 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 10-20 (Kg/ha) باغات: محلول پاشی = 2-3 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری =…
  • اطلاعات بیشتر
 • کود NPK 20 20 20 مشاهده سریع
  • کود NPK 20 20 20 مشاهده سریع
  • کود NPK 20 20 20

  • توصیه مصرف: محلول پاشی، همراه با آب آبیاری با اغلب کودهای کلاته قابل اختلاط است. از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. دستور العمل مصرف:  درختان میوه: محلول پاشی = 2-3 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 10-20 (Kg/ha) باغات: محلول پاشی = 2-3 (1000/Kg) همراه با آب آبیاری = 10-20 (Kg/ha) کشت هیدروپونیک: محلول پاشی =…
  • اطلاعات بیشتر
 • کود آلکاهیومیک مشاهده سریع
  • کود آلکاهیومیک مشاهده سریع
  • کود آلکاهیومیک

  • نحوه بسته بندی فروش : کارتن 4 عددی توصیه مصرف: محلول پاشی، آب آبیاری این ترکیب را می توانید با اصلاح کننده های خاک همچون کودهای با منشأ گیاهی یا مواد مغذی گیاهی مخلوط کنید تا فعالیت های بیولوژیک خاک را افزایش دهد. آلکاهیومیک را می توانید با کودهای برگی، DAP، NPK و آفت کش ها مخلوط کرد. دستور العمل…
  • اطلاعات بیشتر