هیوم

 • کود آلکاهیومیک مشاهده سریع
  • کود آلکاهیومیک مشاهده سریع
  • کود آلکاهیومیک

  • نحوه بسته بندی فروش : کارتن 4 عددی توصیه مصرف: محلول پاشی، آب آبیاری این ترکیب را می توانید با اصلاح کننده های خاک همچون کودهای با منشأ گیاهی یا مواد مغذی گیاهی مخلوط کنید تا فعالیت های بیولوژیک خاک را افزایش دهد. آلکاهیومیک را می توانید با کودهای برگی، DAP، NPK و آفت کش ها مخلوط کرد. دستور العمل…
  • اطلاعات بیشتر
 • کود هیوم آگرو مشاهده سریع
  • کود هیوم آگرو مشاهده سریع
  • کود هیوم آگرو

  • توصیه مصرف: محلول پاشی، آب آبیاری دستور العمل مصرف:  گیاهان زراعی = ۴ تا ۵ (Kg/ha) درختان میوه = ۵ تا ۱۰ (Kg/ha) گیاهان علوفه ای = ۲ تا ۴ (Kg/ha) بذر مال = ۲ کیلوگرم برای یک تن بذر (Kg/ha) ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۲۰ لیتر آب با پی اچ حدود ۷ در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد…
  • اطلاعات بیشتر