دسته بندی

کود آلکاگرین MPK (فسفات دی هیدروژن پتاسیم KH2PO4)

توضیحات

این نمک که با نامهای دیگری نظیر مونو پتاسیم فسفات یا MPK نیز شناخته می شود از نمکهای مهمی است که در صنعت گلخانه و کشتهای هیدروپونیک مورد استفاده قرار می گیرد. فرمول شیمیایی این نمک KH2PO4 است و دارای جرم مولکولی 136.1 گرم می باشد. حلالیت این نمک در آب خوب و حدود 330 گرم در یک لیتر آب با دمای معمولی (15 درجه سانتیگراد) حل می شود.

نمک عرضه شده توسط گروه آلکان دارای کیفیت مطلوب برای استفاده در کشتهای کنترل شده و گلخانه ای است و بر اساس آنالیز مطمئن دارای 34 درصد پتاسیم و 52 درصد فسفر می باشد.