دسته بندی

کود آلکاگرین سولفات روی ZnSO4.7H2O

توضیحات

عنصر روی (Zn) از جمله عناصر ضروری مورد نیاز گیاهان است. این عنصر جزو عناصر میکرو (کم مصرف) می باشد و میزان مصرف و غلظت آن در محلول های غذایی در حد بسیار کم (1 پی پی ام و کمتر) می باشد. کم بودن میزان مصرف این عنصر به معنی کم اهمیت بودن آن نیست. روی در متابولیسم گیاهی، فعالیت آنزیمها و حتی حمل و جابجایی عنصر آهن در گیاهان دخالت دارد.

سولفات روی عرضه شده توسط گروه آلکان دارای مشخصات و کیفیت مطلوب برای استفاده در کشت های گلخانه ای می باشد. بر اساس آنالیز مطمئن، نمک عرضه شده دارای 33 درصد عنصر روی می باشد.