دسته بندی

کود آلکاگرین سولفات منگنز MnSO4.4H2O

توضیحات

منگنز از جمله عناصر ضروری مورد نیاز گیاهان است. علیرغم نیاز کم گیاهان به این عنصر و در نتیجه غلظت نسبتا کم آن در برنامه ها و محلولهای غذایی (منگنز در گروه عناصر کم مصرف یا میکرو المنت گیاهی قرار دارد)، نقش های مهمی در متابولیسم گیاهی بعهده دارد. این عنصر در واکنشهای مرتبط با فرآیند فتوسنتز نقش دارد و کمبود آن سبب اختلال در فتوسنتز می گردد.

MnSO4.4H2O این نمک دارای 4 مولکول آب است، وزن مولکولی آن 223 گرم است و تا حدود 1053 گرم در یک لیتر آب با دمای معمولی حل می شود. نوع مرغوب این نمک دارای حدود 24.6 درصد عنصر منگنز است.

سولفات منگنز عرضه شده توسط گروه آلکان مرغوبیت بالایی برای استفاده در کشتهای کنترل شده دارد. بر اساس آنالیز مطمئن، این نمک دارای27/30 درصد منگنز می باشد.