دسته بندی

کود آلکاگرین سولفات پتاسیم K2SO4

توضیحات

نمک سولفات پتاسیم با فرمول K2SO4 از جمله نمکهایی است که در اغلب برنامه های تغذیه ای و محلول های غذایی سیستمهای هیدروپونیک مورد استفاده قرار می گیرد و هدف از استفاده از آن تامین کسری غلظت پتاسیم محلول های غذایی است. نوع با کیفیت این نمک با جرم مولکولی 174.3 گرم به میزان 120 گرم در یک لیتر آب با دمای معمولی (15 درجه سانتیگراد) حل می شود. 

سولفات پتاسیم عرضه شده توسط گروه آلکان از کیفیت مناسب برای استفاده در کشت های گلخانه ای و هیدروپونیک برخوردار است و بر اساس آنالیز مطمئن دارای 50 درصد پتاسیم و 16 درصد گوگرد می باشد.