دسته بندی

کود آلکاگرین نیترات منیزیم Mg(NO3)2. 6H2O

توضیحات

نمک نیترات منیزیم جزء ثابت تهیه و تنظیم محلولهای غذایی سیستمهای هیدروپونیک نیست و اغلب در مواقعی که برخی تغییرات و یا تنظیمات در غلظت عناصر محلول ضرورت می یابد، از آن استفاده می شود. نوع آبدار این نمک با فرمول Mg(NO3)2. 6H2O معمولا مورد استفاده قرار می گیرد. جرم مولکولی این ترکیب 256.4 گرم است و تا حدود 1250 گرم در یک لیتر آب با دمای 15 درجه سانتیگراد حل می شود. 

نیترات منیزیم عرضه شده توسط گروه آلکان دارای کیفیت بسیار مناسب بوده و براحتی می توان از آن در کشتهای کنترل شده و گلخانه ای استفاده نمود. بر اساس آنالیز مطمئن، این نمک دارای 4/15 درصد منیزیم و 8/10 درصد نیتروژن می باشد.