دسته بندی

کود آلکاگرین نیترات پتاسیم KNO3

توضیحات

نیترات پتاسیم با فرمول KNO3 از مهمترین و پرمصرف ترین نمکهای مورد استفاده در کشتهای کنترل شده و هیدروپونیک است. این نمک دارای وزن مولکولی 101.1 گرم و در فرم مناسب خود حدود 133 گرم در یک لیتر آب با دمای معمولی (15 درجه سانتیگراد) حل می شود و برای تامین بخش مهمی از پتاسیم و بخشی از نیتروژن محلول های غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. دو عنصر پتاسیم و نیتروژن از گروه پرمصرف عناصر غذایی هستند.

نمک نیترات کلسیم عرضه شده توسط گروه آلکان دارای کیفیت بسیار مناسب برای استفاده در کشت های کنترل شده است. بر اساس آنالیز مطمئن، این نمک دارای 45 درصد پتاسیم و 14 درصد نیتروژن می باشد.