لکه موجی گوجه فرنگی و سیب زمینی

در این بیماری قارچ آلترناریا به برگ ، ساقه ، میوه و بذر حمله میکند.آلودگی در بذر گوجه فرنگی ممکن است سبب مرگ گیاهچه گردد. (بیشتر…)

ادامه خواندنلکه موجی گوجه فرنگی و سیب زمینی