معاون وزیر جهادکشاورزی: وزارت جهاد کشاورزی از توسعه زنجیره گل محمدی حمایت می کند کشت گل محمدی جایگزین کشت های پر‌آب‌بر دریاچه ارومیه

معاون باغبانی وزارت جهادکشاورزی گفت: گل محمدی از گیاهان دارویی و از جمله طرح های اقتصاد مقاومتی است که وزارت جهاد کشاورزی از آن حمایت می‌کند .