اثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد اسانس ریحان (Ocimum basilicum Lدر شرایط گلخانه‌ای

استاد راهنما:  عادل دباغ محمدی نسب ، استاد مشاور:  محمد مقدم ، دانشجو:  سمانه بخشنده لاریمی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تبریز – 1390 – [کارشناسی ارشد]

(بیشتر…)

ادامه خواندناثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد اسانس ریحان (Ocimum basilicum Lدر شرایط گلخانه‌ای