چگونه یک باغ با روش هیدروپونیک ایجاد کنیم

1 موارد لازم   1-1مواد لازم جهت کشت را لیست و تهیه کرده و دقت کنید که ممکن است این وسایل در اطرافتان وجود داشته باشد. 2-1یک منطقه اختصاصی جهت…

ادامه خواندنچگونه یک باغ با روش هیدروپونیک ایجاد کنیم