مگس خربزه

این مگس یکی از آفات مهم محصولات جالیزی در کشور است و در سواحل خلیج فارس ، دریای عمان و اراضی کویری کشور و مخصوصا استان هرمزگان انتشار دارد و تا حدود 40% از محصول خیار، هندوانه ، طالبی و کدو را از بین میبرد. (بیشتر…)

ادامه خواندنمگس خربزه