ناهنجاری های فیزیولوژیک در مرکبات

تخریب بافت و یا اختلال در متابولیسم میوه در اثر عواملی غیر از بیماری ها و صدمات مکانیکی را ناهنجاری فیزیولوژیکی گویند. عوامل ناهنجاری را می توان به دو دسته عوامل درونی مثل پیری و عوامل محیطی مثل سرمازدگی تقسیم کرد . کنترل اختلالات بیرونی از درونی ساده تر است. با دقت در میزان درجه حرارت، رطوبت نسبی و ترکیب اتمسفر داخل انبار به خصوص میزان اتیلن می توان کیفیت میوه را حفظ نمود. (بیشتر…)

ادامه خواندنناهنجاری های فیزیولوژیک در مرکبات

برنامه تغذیه مرکبات

 برنامه تغذیه مرکبات   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود زمستانه آگروبیوآلکان 2کیلوگرم چالکود هر درخت مجیک نیو آگرو بیوآلکان طلایی…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه مرکبات