فرمولاسیون آفتکشها

آفت کشها به صورت ماده شیمیایی نسبتا خالصی تهیه میشوند که ماده تکنیکال نام دارد . ماده تکنیکال نسبتا خالص بوده و حاوی 95 الی 100 درصد ماده موثره است. (بیشتر…)

ادامه خواندنفرمولاسیون آفتکشها