كرم ذرت (سزامیا)

پروانه کرم ذرت یا کرم ساقه خوار ذرت اولین بار در حدود 110 سال قبل در جاوه از مزارع نیشکر جمع‌آوری و تشخیص داده شده است. از آفات مهم ذرت مي باشد كه در مناطق جنوبي و مركزي كشور انتشار داشته و داراي ميزبانهاي متعددي مي باشد كه همواره ذرت خوشه اي، ذرت، نيشكر و سودان گراس را به ساير ميزبانها ترجيح مي دهد.

(بیشتر…)

ادامه خواندنكرم ذرت (سزامیا)