برنامه تغذیه سیب زمینی

 برنامه تغذیه سیب زمینی   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت مجیک بیو آلکان 1200کیلوگرم *اگروبیوآلکان طلایی گوگرد گرانول 50%…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه سیب زمینی