برنامه تغذیه زیتون

 برنامه تغذیه زیتون   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود زمستانه اگرو بیوآلکان 5کیلوگرم چالکود هر درخت *اگروبیوآلکان طلایی کامل هیومات…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه زیتون

برنامه تغذیه هندوانه

 برنامه تغذیه هندوانه   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) قبل از کاشت (آماده سازی زمین) اگروبیو آلکان 250کیلوگرم *اگروبیو آلکان طلایی…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه هندوانه