برنامه تغذیه هندوانه

 برنامه تغذیه هندوانه   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) قبل از کاشت (آماده سازی زمین) اگروبیو آلکان 250کیلوگرم *اگروبیو آلکان طلایی *فسفوهیومات میکروبی فسفاته 100کیلوگرم بعد از مرحله 3 برگی مایع ماهی تاپ میکس 20لیتر *مایع مرغی کینگ گاردن *آلکا هیومیک *فسفازوت *در صورت داشتن شوری […]

برنامه تغذیه ای خیار

برنامه تغذیه خیار   هفته بعد از کاشت محلول 1 (گرم در 1000لیتر آب آبیاری) محلول2 (گرم در 1000لیتر آب آبیاری) نیاز آبی هر بوته (لیتر در روز) شوری آب آبیاری پس از اضافه کردن کود(میلی موس بر سانتی متر) نیترات کلسیم نیترات پتاسیم نیترات آمونیوم مونوپتاسیم فسفات سولفات منیزیم نیترات منیزیم کشت بهاره 1 […]