جذب مواد غذایی از طریق روزنه سطح برگ و نقش فسفر در آن

پارامتر سطح برگي يك عامل مهم در جذب مواد تيمار شده از طريق اسپري محلول غذايي مي باشد. جذب مواد غذايي در سطح برگ از طريق كوتيكول يا روزنه هاي هوايي مي باشد. در زماني كه روزنه ها بسته باشند محلولهاي غذايي و عناصر موجود در آن از طريق كوتيكول جذب مي شوند.

جهت مطالعه متن کامل روی گزینه دانلود کلیک نمایید.

دانلود