هورمون های گیاهی

هورمون‌های گیاهی مواد آلی می‌باشند که مواد غذایی نبوده، توسط گیاهان تولید می‌شوند، در غلظت بسیار کم یا ناچیز اثر تنظیمی دارند و باعث ایجاد اثرات فیزیولوژیکی عمیق می‌شوند. می‌توان گفت تمام هورمون‌ها، تنظیم کننده رشد هستند اما تمام تنظیم کننده‌های رشد هورمون نیستند.

جهت مطالعه متن کامل مقاله لطفا بر روی گزینه دانلود کلیک نمایید.

دانلود